Cách dùng IDM vĩnh viễnCách dùng IDM vĩnh viễn:
- Bước 1: Gỡ bỏ IDM cũ rồi khởi động lại máy ( nhớ phải restart nhé)
- Bước 2 : Mở file hosts theo đường dẫn C:\WINDOWS\system32\drivers\etc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad.
Sau đó thêm vào file này 3 dòng sau rồi lưu lại:
Code:
207.44.199.159 registeridm.com
207.44.199.16 registeridm.com

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 768x530 and weights 57KB.


Bước 3: Tải bản IDM mới nhất và cài đặt, sử dụng key bất kỳ để kích hoạt, chẳng hạn:
Code:
FName=Chuyen Tinh
LName=Buon
Email=nguyenduchang@gmail.com
Serial=7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4
Sau đó nó sẽ active key này và nó báo là sẽ Reboot máy lại.
Cứ nên Reboot máy lại.
Sau khi Reboot máy xong nó sẽ báo là check key thành công.
Giải thích lý do tại sao phải add 2 dòng registeridm.com vào file Hosts:
registeridm.com là chỗ check key IDM ta dùng file host này để giả mạo trang check key của nó nên khi active key kia xong rồi là ta có thể xài IDM vĩnh viễn , có thể update bình thường.
Chú ý: nếu muốn update thì bạn phải vào lại file hosts xóa dòng:
Code:
save lại rồi sau đó mới tiến hành update. Sau khi update nó sẽ bảo khởi động lại. Khoan vội khởi động lại nhé. Vào lại file hosts viết lại dòng vừa xóa, save lại rồi mới khởi động lại.
Chúc bạn thành công!

Nguồn sưu tầm trên internet
MTV Của Tôi

 

© 2011-2013 ĐỨC HẰNG Blog All Rights Reserved Home